Toimintaperiaatteet

Nautinnon asialla -tilin perustamisen aikaan pohdimme yhdessä Sanna-kaisan kanssa sitä, millaisella arvopohjalla teemme työtä. Meille oli ensisijaisen tärkeää, että jokainen asiakas kohdataan yksilönä, oman elämänsä asinatuntijana. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kunnioitus ohjaavat työtä.

Haluan toimia seksologian kentällä ammatillisesti, jokaisen ihmisen oman elämän kehittämisen apuna. Toiveena on, että asiakkaat pääset tutustumaan omaan seksuaalisuuteen ja saavat oikeaa tietoa liittyen seksuaalisuuteen.

Haluan tarjota jokaisella asiakkaalle mahdollisuus tutustua omaan seksuaalisuuteen elämäntavasta, taloudellisesta tilanteesta, sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai asuinalueesta riippumatta. Pyrin luomaan jokaisesta neuvonta- tai terapiatilantesta mahdollisimman turvallisen, noudattaen turvallisemman tilan periaatetta.

Minulle tärkeintä on asiakas ja hänen asiantuntijuutensa. Jokainen kohdataan palveluissa yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti. Asiakkaan kohtaaminen kokonaisena ihmisenä mahdollistaa avoimen, turvallisen ja ammattitaitoisen kohtaamisen. Työssä kouluttaudumme ja arvioimme työotetta jatkuvasti. Lisäksi käyn säännöllisesti työnohjauksessa.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close